Over ons

Onze missie

Sociaal/maatschappelijke instanties zijn het fundament van onze samenleving. Deze Rotterdamse instanties, die merendeel afhankelijk zijn van vrijwilligers en zich inzetten voor de sociaal zwakkeren in de samenleving moeten meer mogelijkheden krijgen om hun doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Het bestuur

Jolanda Jansen

Bestuurder

Hendrik van der Wyck

Secretaris, penningmeester

Herman Vaanholt

Voorzitter

Visie

Met het organiseren van acties en/of activiteiten en het beschikbaar stellen van know how gaan ons inzetten om deze instanties (financieel) te kunnen ondersteunen.

Strategie

Elk jaar wordt er 1 doel gekozen waaraan stichting Rotterdam Mooier Maken zich aan committeert. Om tot financiële middelen te komen waarmee we tot onze doelstelling kunnen komen gaan we de volgende activiteiten ontplooien. Van het Rotterdamse bedrijfsleven en met medewerking van de gemeente Rotterdam krijgen we jaarlijks een gala aangeboden. De stichting zet zich in om diverse veiling items te bemachtigen, tijdens dat gala worden deze items geveild. Tevens zet de stichting zich jaarlijks in om voor het gekozen maatschappelijk doel fondsen te werven.

Werkwijze

In nauw overleg met de Gemeente Rotterdam kiezen we jaarlijks het sociaal/maatschappelijk doel waaraan wij ons gaan committeren. In samenspraak kiezen we een koepel organisatie,. Deze beoordeelt de donatie aanvragen die bij onze stichting worden gedaan. De stichting zal de beoordeling controleren en indien positief zal de stichting (eventueel naar rato) tot uitkering overgaan.